CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

Adobe เผยผลสำรวจ พบ ? เป็นอีโมจิที่ชาวอเมริกันชอบใช้มากที่สุด

#อีโมจิ #ยอดฮิต

เนื่องจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2019 ที่เพิ่งผ่านมานี้ เป็นวันอีโมจิโลก (World Emoji Day) ทาง Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังของโลก จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อีโมจิต่างๆ

พบว่าอีโมจิยอดนิยมที่ที่ชาวอเมริกันชอบใช้กัน ได้แก่ อีโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหล (?) รองลงมาก็คืออีโมจิหัวใจ (❤️) และตามมาด้วยอีโมจิส่งจูบ (?)

นอกจากนี้พบว่ายังมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อีโมจิดังนี้อีกด้วย

– 81% ของกลุ่มผู้ใช้อีโมจิเชื่อว่าผู้ใช้อีโมจิในการสนทนาจะมีความเป็นมิตรและเข้าหาได้ง่ายกว่า

– 65% ของผู้ใช้อีโมจิเชื่อว่าการใช้อีโมจิสามารถอธิบายอารมณ์ของพวกเขาได้ดีกว่าการโทรศัพท์

– 73% ของผู้ใช้อีโมจิต้องการให้มีอีโมจิที่สามารถปรับแต่ง (เพศ-สีผิว-วัย) มากขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นลักษณะของผู้ใช้ที่ชัดเจนขึ้น

– เมื่อใช้อีโมจิในที่ทำงาน 78% เชื่อว่าอีโมจิจะส่งผลต่อความน่าคบหา ขณะที่ 63% เชื่อว่าอีโมจิส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและอีก 74% เชื่อว่าการใช้โอโมจิในที่ทำงานจะช่วยให้ดูจริงใจมากขึ้น

– ผู้ใช้อีโมจิกว่า 64% ยินยอมจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออีโมจิ

ที่มา

https://www.blognone.com/node/110913

https://theblog.adobe.com/the-cultural-phenomenon-of-emoji/

Comments

ใส่ความเห็น