CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

“พุกาม” เมียนมาร์ แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของ UNESCO

 

ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึง “พุกาม” หรือที่รู้จักในชื่อว่า “เมืองแห่งทะเลเจดีย์” หรือ “ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการมรดกโลกได้จัดการประชุม การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ครั้งที่ 43 ขึ้น ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ “พุกาม” ให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ทางด้านวัฒนธรรมประจำปี 2019

เมืองพุกามในอดีตเคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเมียนมาร์ ราวปีพ.ศ. 1587 – 1830 เคยมีเจดีย์มากถึงประมาณ 4,000 องค์ แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงราว 2,000 องค์เท่านั้น

ปัจจุบันพุกามตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ มีภูมิทัศน์อันศักดิ์สิทธิ์ และสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอันโดดเด่นทั้งด้านจิตรกรรมฝาผนัง และประติมากรรม มีความรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรม

เพราะฉะนั้นในปีนี้ประเทศเมียนมาร์ก็มีมรดกโลกอยู่ 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือ อาณาจักรพยู และเมืองพุกามนั่นเอง

ที่มา: https://en.unesco.org/news/seven-more-cultural-sites-added-unescos-world-heritage-list

Comments

ใส่ความเห็น