CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

ผู้หญิงเสี่ยงสมองเสื่อมไวขึ้นหากไม่ได้ทำงาน

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2019 ที่เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีการประชุมระหว่างประเทศของสมาคมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (AAIC) และได้เปิดเผยงานวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐอเมริกา

งานวิจัยพบว่า ผู้หญิงป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยทางครอบครัว และปัจจัยทางสังคม เช่น ผู้หญิงต้องแต่งงานและเลี้ยงลูก อาจมีบทบาททำให้เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าปกติ

Elizabeth Rose Mayeda ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ได้ศึกษาผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 6,386 คน ที่เกิดระหว่างปี 1935 ถึง 1956

ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่มีงานทำตั้งแต่วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยกลางคน ไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตาม จะมีความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมช้าลงเมื่ออายุมากขึ้น

ในทางกลับกัน ผู้หญิงที่ไม่ได้ทำงานก็เสี่ยงเกิดความจำเสื่อมไวขึ้นเช่นกัน จากการทดลองพบว่าผู้หญิงอายุ 60 – 70 ปีที่แต่งงาน มีลูก และไม่ได้ทำงาน มีประสิทธิภาพด้านความจำลดลงเร็วขึ้น 61%

และผู้หญิงอายุ 60 – 70 ปี ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานาน และไม่เคยทำงาน มีประสิทธิภาพด้านความจำลดลงเร็วขึ้นถึง 83% เลยทีเดียว

กล่าวคือการมีส่วนร่วมในการทำงานนั้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นการเรียนรู้ และป้องกันโรคสมองเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้น

Elizabeth เชื่อว่าในอนาคต การสร้างนโยบายดีๆ ที่สนับสนุนผู้หญิงเรื่องการจ้างงาน อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมในผู้หญิงได้นั่นเอง

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเมษา

ที่มา: https://ph.ucla.edu/news/press-release/2019/jun/work-family-demands-and-late-life-memory-decline-women

Comments

ใส่ความเห็น