CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

Twitter ออกนโยบาย ลงโทษบัญชีผู้ใช้ที่เหยียดหยามผู้นับถือศาสนาอื่น

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา โซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ ได้อัปเดตกฎเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยมีนโยบายคือจะแบนข้อความที่ดูถูก และลดคุณค่าความเป็นคนของผู้นับถือศาสนาอื่น

ทางทีมทวิตเตอร์เปิดเผยว่า หลังจากที่ใช้เวลาวิเคราะห์อยู่หลายเดือน พบว่าภาษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ในกลุ่มผู้นับถือศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงในชีวิตจริงได้

โดยภาษาที่ลดคุณค่าความเป็นคนที่ทางทวิตเตอร์ได้ยกตัวอย่างมาได้แก่

– “เราไม่ต้องการ [กลุ่มศาสนาอื่น] ในประเทศนี้อีกต่อไป พอกันทีกับพวกชั้นต่ำ!”

– “[กลุ่มศาสนาอื่น] คือไวรัสตัวร้าย พวกมันมีแต่จะยิ่งทำให้ประเทศนี้แย่ลงกว่าเดิม”

– “เราจำเป็นต้องกำจัดพวกหนูชั้นต่ำเหล่านั้น พวก [กลุ่มศาสนาอื่น] มันน่ารังเกียจ”

– “[กลุ่มศาสนาอื่น] ควรถูกลงโทษ ดูเหมือนว่าจะยิ่งกำจัดเท่าไหร่ พวกสัตว์โสโครกเหล่านั้นก็ยังไม่หมดไปง่ายๆ” เป็นต้น

โดยหากมีการรายงานทางทวิตเตอร์ ว่ามีผู้ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำพูดในลักษณะดังกล่าว ทวีตนั้นจะถูกลบ และอาจส่งผลถึงขั้นถูกระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว ไปจนถึงการระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

 

ที่มา: https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html

Comments

ใส่ความเห็น