CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

5 สถิติความเป็นที่สุด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ” ประเทศต่างๆ รอบโลก

รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ เป็นกฎหมายที่รวบรวมกฎเกณฑ์การปกครองประเทศขึ้นไว้ ซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศมีทั้งที่เป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น นอกจากจะใช้หลักของจารีตประเพณีการปกครองแล้ว กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งมีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หรือปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็ตาม โดยภายในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป

ในวันนี้ เราจะมานำเสนอสถิติความเป็นที่สุด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ” จาก 5 ประเทศต่อไปนี้ มาให้ท่านผู้อ่านได้รับชมกัน

ถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลยที่…

1. ฉบับแรกสุด : มหากฎบัตร (Magna Carta หรือ The Great Charter) ของอังกฤษ

มหากฎบัตรของอังกฤษถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1215 เป็นสัญญาระหว่างกษัตริย์ในขณะนั้น นั่นคือ พระเจ้าจอห์น ขุนนาง และพระราชาคณะจำนวน 25 คน ในมหากฎบัตรกำหนดให้มีการจัดองค์กรและการบริหารอำนาจของสภาสูง (Magnum Concillium) รวมไปถึงการกำหนดว่ากษัตริย์จะเก็บภาษีบางอย่างโดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงไม่ได้ และจะสั่งจับใครสักคนได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้น มหากฎบัตรได้รับการปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดในช่วงยุคกลาง และแก้ไขต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาตราต่าง ๆ ที่มีเดิมในกฎหมายอังกฤษถูกยกเลิกหรือได้รับการปรับปรุงไปเกือบหมด ซึ่งในปัจจุบันนี้ อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่มีรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เป็นไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากอังกฤษในปัจจุบันใช้หลักของจารีตประเพณีในการปกครองเป็นหลัก

2. ฉบับที่สั้นที่สุด : รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1787 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน จึงถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาสาระภายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาเพียงแค่ 4,400 คำ เท่านั้นเอง และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีคำว่า “democracy” ที่แปลว่า “ประชาธิปไตย” เลยแม้แต่เพียงคำเดียว ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่หลายครั้ง  แต่เป็นเพียงการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยของรัฐธรรมนูญเพื่อปรับให้เข้ากับในแต่ละยุคสมัยและความเหมาะสม เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีแต่ละคนสูงสุดไม่เกิน 2 วาระ ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส. ทรูแมน (33th) เพื่อป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีคนใดก็ตามอยู่ในอำนาจเป็นเวลานานเกินไป เป็นต้น

3. ฉบับที่ยาวที่สุด : รัฐธรรมนูญของอินเดีย

ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีเนื้อหาที่สั้นที่สุด รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหายาวที่สุด ต้องยกให้กับอินเดีย เพราะรัฐธรรมนูญของประเทศนี้มีเนื้อหามากถึง 117,369 คำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 444 มาตรา และ 118 บทต่อท้าย (amendments) โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1950 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

4. ฉบับที่ไพเราะที่สุด : รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้

หลายคนคงอาจตั้งคำถามอยู่ภายในใจตอนนี้ว่า มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ไพเราะที่สุดด้วยเหรอ? มีครับ เป็นรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้นั่นเอง โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1996 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยสาเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความไพเราะมากที่สุด เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาการเหยียดสีผิวภายในประเทศได้เป็นผลสำเร็จ โดยเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นต้นว่า “เรา ประชาชนแห่งแอฟริกาใต้ตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมในอดีต ขอเทิดทูนผู้ที่ทุกข์ทรมานเพื่อความยุติธรรมและอิสรภาพของแผ่นดินเกิด…” ซึ่งถือเป็นประโยคที่จับใจมากเมื่อนึกถึงความขัดแย้งในอดีตที่ผ่านมาของแอฟริกาใต้นั่นเอง

5. ถูกแก้ไขมากที่สุด : รัฐธรรมนูญของไทย

เชื่อว่าสถิตินี้ คงเป็นสถิติที่หลายคนคงจะทราบเป็นอย่างดี โดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุดของไทยถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากนั้นเป็นต้นมา รัฐธรรมนูญของไทยก็มีทั้งถูกยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ไปจนถึงร่างขึ้นใหม่เรื่อยมา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของไทยแล้ว โดยสาเหตุที่รัฐธรรมนูญของไทยถูกแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง และวิกฤตการณ์ทางการเมืองดังกล่าวก็มักจะนำไปสู่การรัฐประหารโดยกองทัพ เพื่อยึดอำนาจรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ พร้อมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อทำการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับกองทัพเองและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทน จึงทำให้รัฐธรรมนูญของไทยมีจำนวนมากหลายฉบับ

 

 

 

ภาพจากเพจ สื่ออินโฟง่ายๆจากเด็กสิงห์คราม

 

ภาพหน้าปกของหนังสือชุด อัจฉริยะ 100 หน้า : การเมืองการปกครอง

หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

เรียบเรียงโดย Yanakorn Phongkhachorn

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่ออินโฟง่ายๆจากเด็กสิงห์คราม

และ หนังสือชุด อัจฉริยะ 100 หน้า : การเมืองการปกครอง โดย คุณสุกัญญา มกราวุธ

 

 

[zombify_post]

Comments

ใส่ความเห็น