งานวิจัยเผย “คนเกลียดกลัวการรักร่วมเพศ” มักจะมี “สติปัญญาที่ต่ำ” กว่าคนในกลุ่มอื่น


Homophobia หรือ ‘อาการเกลียดกลัวการรักร่วมเพศ’ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล และเป็นความอคติรูปแบบหนึ่งที่มีต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศ หรืออาจรวมไปถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)

และจากงานวิจัยล่าสุดในออสเตรเลียก็ยังพบด้วยว่า ลักษณะดังกล่าวนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับระดับสติปัญญา กล่าวคือ ผู้ที่รู้สึกเกลียดกลัวการรักรวมเพศหรือคนรักร่วมเพศนั้น มักจะเป็นคนที่มีสติปัญญาต่ำ

 

 

งานวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร Intelligence โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพวกเขาได้ทำการศึกษาความเชื่อมโยงของความสามารถทางปัญญา กับความอคติที่มีต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศ

ทีมวิจัยได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างชาวออสเตรเลียจำนวน 11,564 คน ด้วยแบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ในเรื่องของระดับสติปัญญา

 

 

ในแบบสอบถามดังกล่าว จะมีคำถามบางส่วนสอดแทรกไปในลักษณะที่ว่า เห็นด้วยหรือไม่กับประโยคที่ว่า “กลุ่มคนรักร่วมเพศ (ชาย-ชาย / หญิง-หญิง) ควรมีสิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มคนรักต่างเพศ (ชาย-หญิง)”

โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกว่าเห็นด้วยกับประโยคดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน ตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยเลย) ไปถึง 7 (เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง)

ทางทีมวิจัยได้นำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์จึงพบว่า ‘ยิ่งไม่เห็นด้วยกับประโยคในลักษณะนี้มากเท่าไหร่ สติปัญญาของคนเหล่านั้นก็จะยิ่งต่ำกว่าคนอื่นตามไปด้วย’ แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของทั้งสองสิ่งนี้

 

 

นอกจากนั้นแล้ว นักวิจัยยังพบด้วยว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลรุนแรงอย่างมากในส่วนของทักษะการใช้คำพูด กล่าวคือ คนที่มีอคติกับกลุ่มรักร่วมเพศ มักจะเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการแสดงออกทางวาจานั่นเอง

และงานวิจัยนี้ก็ถือว่าช่วยสนับสนุนผลงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้ในสหรัฐอเมริกา ที่เคยมีการพบว่าผู้ที่มีอคติต่อกลุ่มรักร่วมเพศหรือกลุ่ม LGBTQ นั้น จะมีระดับสติปัญญาต่ำ เช่นเดียวกัน

 

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวตะปู

ที่มา: ScienceDirect , Unilad

Advertisement


Like it? Share with your friends!

0 Comments