บริบททางด้านภาษาเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และด้วยคำศัพท์จากภาษาต่างประเทศก็มักจะมีการบัญญัติความหมายของคำใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ในส่วนของภาษาไทยเราเองก็มีการพูดหรือเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ในบ่อยครั้ง อาจเป็นด้วยเหตุผลที่ยังไม่มีคำศัพท์ไทยบัญญัติขึ้นมาในความหมายของคำนั้นๆ

และล่าสุดนี้ทางเพจ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ก็ได้เพิ่มภาพประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ทั้งหมด 10 คำ

 

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

โดยคำไทยที่กำหนดขึ้นมาเหล่านี้ จัดทำโดยคณะกรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ และมาจากหนังสือหนังสือประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ รวบรวมศัพท์ทั่วๆ ไปจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และที่ปรากฏใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการพิมพ์เผยแพร่ออกมาแล้วทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน

และคำทับศัพท์ที่พบได้บ่อยล่าสุดทั้งหมด 10 คำก็มีดังต่อไปนี้…

 

Clean Food = อาหารปรุงแต่งน้อย

clean food (อาหารปรุงแต่งน้อย) ตัวอย่าง – นักโภชนาการแนะนำให้รับประทาน clean food เพื่อรักษาสุขภาพ – นักโภชนาการแนะนำให้รับประทานอาหารปรุงแต่งน้อยเพื่อรักษาสุขภาพ

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Credit Card = บัตรแทนเงินสด

credit card (บัตรแทนเงินสด) ตัวอย่าง- เขาใช้ credit card ซื้อสินค้า – เขาใช้บัตรแทนเงินสดซื้อสินค้า

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Homestay = เรือนแรม

homestay (เรือนแรม) ตัวอย่าง- วันหยุดนี้ เราจะไปพัก homestay ที่จังหวัดสมุทรสงคราม – วันหยุดนี้ เราจะไปพักเรือนแรมที่จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Mascot = สัญลักษณ์นำโชค

mascot (สัญลักษณ์นำโชค) ตัวอย่าง- ช้างไชโยเป็น mascot ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓- ช้างไชโยเป็น สัญลักษณ์นำโชค ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Moment = ช่วงเวลา

moment (ช่วงเวลา) ตัวอย่าง- ประธานในพิธีกล่าวว่า ขอให้บ่าวสาวจดจำ moment นี้ไว้ในความทรงจำ- ประธานในพิธีกล่าวว่า ขอให้บ่าวสาวจดจำช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจำ

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

One-Stop Service = บริการครบที่จุดเดียว

one-stop service (บริการครบที่จุดเดียว)ตัวอย่าง- หน่วยราชการหลายแห่งให้บริการแบบ one-stop service- หน่วยราชการหลายแห่งให้บริการแบบบริการครบที่จุดเดียว

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Passion = ลุ่มหลง

passion (ความลุ่มหลง) ตัวอย่าง- ละครโทรทัศน์ของไทยมักเสนอเรื่องที่เน้น passion ในความรัก – ละครโทรทัศน์ของไทยมักเสนอเรื่องที่เน้นความลุ่มหลงในความรัก

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Set Zero = เริ่มต้นใหม่

set zero (เริ่มต้นใหม่) ตัวอย่าง- หลังจากได้ผู้บริหารชุดใหม่แล้ว การดำเนินงานก็ set zero – หลังจากได้ผู้บริหารชุดใหม่แล้ว การดำเนินงานก็เริ่มต้นใหม่

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Street Food = อาหารริมทาง

street food (อาหารริมทาง) ตัวอย่าง- street food ย่านเยาวราชเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ- อาหารริมทางย่านเยาวราชเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

Think Tank = คลังสมอง

think tank (คลังสมอง) ตัวอย่าง- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกลุ่มนี้เป็น think tank ของบ้านเมือง – ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกลุ่มนี้เป็นคลังสมองของบ้านเมือง

Posted by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา on Rabu, 1 Julai 2020

 

ทั้งนี้จากการเผยแพร่ภาพคำศัพท์ไทยที่นำมาใช้แทนคำศัพท์ต่างประเทศได้นั้น ชาวเน็ตบางส่วนเห็นแย้งว่าบางคำอาจจะมีความหมายที่แคบลงมากกว่าเดิม ใช้ยากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งความหมายผิดเพี้ยนไปจากความรู้สึกเดิม

อย่างไรก็ดี เป็นการกำหนดคำไทยที่สามารถใช้ ‘แทน’ ศัพท์ต่างประเทศได้ ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของแต่ละบุคคล

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเลเซอร์

Advertisement

ติดตามแคทดั๊มบ์ผ่านเฟซบุ๊ก

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

คอมเมนต์