เพจสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยได้ ง่ายหรือยากกว่าเดิม?


บริบททางด้านภาษาเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และด้วยคำศัพท์จากภาษาต่างประเทศก็มักจะมีการบัญญัติความหมายของคำใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ในส่วนของภาษาไทยเราเองก็มีการพูดหรือเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ในบ่อยครั้ง อาจเป็นด้วยเหตุผลที่ยังไม่มีคำศัพท์ไทยบัญญัติขึ้นมาในความหมายของคำนั้นๆ

และล่าสุดนี้ทางเพจ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ก็ได้เพิ่มภาพประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ทั้งหมด 10 คำ

 

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/posts/3250709681653771?__xts__[0]=68.ARAxDcvZD-GQog9EoT-zdDXMgsHZzL25vnhZQEqHx6sirTpZTTLaBpg-y0-MsU2YMRN2_BcCaoXZltNva7Mq64AyFyuZeHmVClKFHQIWXLoq6Edl4YO5PN3Ga2LvVEOrRr_rQeyYBsXX5VIW9zi_5Mf0B2dv5LGYRh2itsU9Xd4W_hDfr40oMxydhzVWbdqN4w1K9aRPqDjl0fq2jA38XpdQu2-9JDiNL9UjVZQs5YWOCXRmRKjNL98wfdYJec_xzPbmq-5yttTYukvnkZgS-6Nq6cwO7doDbOG_Uk-4OmtUqCOVq5BIeYFqrfrUmIEkaR-iIn16x4uUEOUjBYe3MNg-Gw&__tn__=-R

 

โดยคำไทยที่กำหนดขึ้นมาเหล่านี้ จัดทำโดยคณะกรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ และมาจากหนังสือหนังสือประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ รวบรวมศัพท์ทั่วๆ ไปจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และที่ปรากฏใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการพิมพ์เผยแพร่ออกมาแล้วทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน

และคำทับศัพท์ที่พบได้บ่อยล่าสุดทั้งหมด 10 คำก็มีดังต่อไปนี้…

 

Clean Food = อาหารปรุงแต่งน้อย

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316581693081/?type=3&theater

 

Credit Card = บัตรแทนเงินสด

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316531693086/?type=3&theater

 

Homestay = เรือนแรม

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316528359753/?type=3&theater

 

Mascot = สัญลักษณ์นำโชค

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316725026400/?type=3&theater

 

Moment = ช่วงเวลา

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316708359735/?type=3&theater

 

One-Stop Service = บริการครบที่จุดเดียว

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316555026417/?type=3&theater

 

Passion = ลุ่มหลง

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316565026416/?type=3&theater

 

Set Zero = เริ่มต้นใหม่

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316741693065/?type=3&theater

 

Street Food = อาหารริมทาง

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316771693062/?type=3&theater

 

Think Tank = คลังสมอง

https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/pcb.3250709681653771/3250316801693059/?type=3&theater

 

ทั้งนี้จากการเผยแพร่ภาพคำศัพท์ไทยที่นำมาใช้แทนคำศัพท์ต่างประเทศได้นั้น ชาวเน็ตบางส่วนเห็นแย้งว่าบางคำอาจจะมีความหมายที่แคบลงมากกว่าเดิม ใช้ยากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งความหมายผิดเพี้ยนไปจากความรู้สึกเดิม

อย่างไรก็ดี เป็นการกำหนดคำไทยที่สามารถใช้ ‘แทน’ ศัพท์ต่างประเทศได้ ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของแต่ละบุคคล

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเลเซอร์

Advertisement


Like it? Share with your friends!

0 Comments