ผลการศึกษาพบชาวอเมริกันยิ่งมีรายได้เยอะ ยิ่งมีความสุขมากขึ้น แม้จะอยู่ในระดับที่รวยแล้วก็ตาม


ก่อนหน้านี้เคยมีวลีที่ว่า ‘เงินซื้อความสุขไม่ได้’ ทั้งนี้ทั้งนั้นในบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเสียแล้ว เพราะเงินสามารถนำไปซื้ออะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดความสุข…

 

 

การผลการศึกษาในหัวข้อ The Expanding Class Divide in Happiness in the United States, 1972–2016 และเผยแพร่ผ่านวารสาร Emotion

พบว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างความสุขกับรายได้ที่แทบจะเป็นเส้นเดียวกัน จากการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านแบบสำรวจที่เก็บข้อมูลมานานหลายปี

ไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้ การศึกษา อาชีพ และระดับความสุขของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันจำนวน 44,198 คนและมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี 1972 จนถึงปี 2016

 

 

 

Jean Twenge หัวหน้าทีมการศึกษาในครั้งนี้ระบุว่า ไม่พบความสุขที่ลดลงจากจุดสูงสุดของรายได้ ยิ่งมีเงินมากอย่างมั่นคงก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในอดีตที่ระบุว่ายิ่งมีรายได้สูงจะมีความเชื่อมโยงกับความสุขที่ลดลงนั้นอาจไม่จริงเสมอไป

แต่สิ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความสุขของคนผิวขาวที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำกลับลดลงในช่วงที่ทำการศึกษา ในขณะที่กลุ่มคนผิวดำในชนชั้นเดียวกันยังคงที่ในระดับเดิม และหากใครมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

 

ความสุขกับรายได้ที่เชื่อมโยงกันนั้นยิ่งมีความสัมพันธ์มากขึ้นในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะความสุขมักจะเกี่ยวข้องกับรายได้เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี 1970 และ 1980 ซึ่งปัจจุบันเงินสามารถนำไปซื้อความสุขได้มากกว่าในอดีต

และจะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แม้จะอยู่ในระดับที่มีรายได้สูงอยู่แล้วก็ตาม

 

ที่มา: psycnet, complex, reason, businessinsider, washingtonpost

Advertisement


Like it? Share with your friends!

0 Comments