[Sit ‘n Talks] “ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ” ผู้หวังอยากให้คนสนใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน


“ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ” นักการเมืองรุ่นใหม่ที่หวังอยากให้คนสนใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้จะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก็ตาม

 

Advertisement


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
เหมียวฟิ้น