[Sit ‘n Talks] “ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ” ผู้หวังอยากให้คนสนใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน


“ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ” นักการเมืองรุ่นใหม่ที่หวังอยากให้คนสนใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้จะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก็ตาม

 

Advertisement


Like it? Share with your friends!

0 Comments