CatDumb – แคทดั๊มบ์ | เล่าเรื่องน่าสนใจให้คุณฟังง่ายๆ พร้อมคอนเทนต์พิเศษบ้างเป็นบางเวลา…

ข้อตกลงการใช้งาน

บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน CatDumb อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท วุ้นจุ่น มีเดีย จำกัด โดยรวมจะเรียกว่า “แคทดั๊มบ์”

การใช้งานแคทดั๊มบ หมายถึงว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แคทดั๊มบ์ เป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก โดยสมาชิกในที่นี้เรียกว่า “แก๊งแมวเหมียว” สามารถเขียนเนื้อหา หรืออัปโหลดสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ออกมาให้ผู้อ่านได้

ขณะที่ผู้อ่านเอง ก็สามารถเลือกอ่านตามเนื้อหาหรือ “ห้อง” ที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านได้

 

เงื่อนไขในการใช้งาน

1. การใช้งานแคทดั๊มบ์

การเข้ามาใช้แคทดั๊มบ์ จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางแคทดั๊มบ์เป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้แคทดั๊มบ์ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษ

 

2. การสร้างบัญชีและระงับใช้บัญชี

การสร้างบัญชีผู้ใช้ สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ของผู้ใช้ และหากทางแคทดั๊มบ์ตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลที่ผิดต่อหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ หรือมีการทำเนื้อหาที่ผิดต่อกฎ แนวทางปฏิบัติ หรือทีมงานแคทดั๊มบ์มองว่าเนื้อหานั้นเข้าข่ายการสแปม และไม่เหมาะสมกับเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์แคทดั๊มบ์ จะสามารถนำเนื้อหานั้นออก หรือระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

 

3. ประเภทของเนื้อหาที่เขียน

เนื้อหาที่เขียนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่เลือก และมีความถูกต้องเหมาะสม ไม่มีลักษณะของสแปม เนื้อหาที่อ่านไม่รู้เรื่อง หรือเนื้อหาที่ Copy-Paste และขัดต่อกฎของทีมงานแคทดั๊มบ์ข้ออื่นๆ

ทั้งนี้ทั้งทีมงานแคทดั๊มบ์ และเพื่อนสมาชิกแก๊งแมวเหมียว สามารถเลือกที่จะกดโหวตให้คะแนนแต่ละเนื้อหาได้ หากพบว่าเนื้อหาไม่ได้คุณภาพจะได้รับคะแนนโหวตติดลบ และบ่อยครั้งเข้าจะนำไปสู่การระงับบัญชีผู้ใช้ได้เช่นกัน

 

4. ข้อจำกัดในการเขียนเนื้อหา

หากเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง ผู้ใช้จะต้องระบุแหล่งที่มาบนโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการให้เครดิตเจ้าของงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

หากเนื้อหามีการเข้าข่ายทำให้เจ้าของงานได้รับความเสียหาย ทางแคทดั๊มบ์จะพิจารณานำเนื้อหานั้นออก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของผลงานนั้นๆ

 

5. ข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่เขียนขึ้นบนเว็บไซต์ หากเป็นงานเขียนของผู้ใช้ จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้เอง ทางแคทดั๊มบ์จะเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถนำเนื้อหาไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือจำหน่ายในช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

แต่หากเนื้อหามีการละเมิดและทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้เองก็ยินยอมที่จะรับผิดชอบในจุดนั้นเช่นกัน

 

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเนื้อหาที่ผู้เขียนเผยแพร่ มีการละเมิดความเหมาะสมของเนื้อหาปกติที่เผยแพร่ผ่านทางแคทดั๊มบ์

การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

 

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้ยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือ การที่ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ การกระทำใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของผู้ใช้

 

8. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

9. ผู้ใช้จะต้องไม่ก่อความเสียหาย ให้กับทั้งตนเอง เพื่อนสมาชิก และแคทดั๊มบ์

หากการใช้งานมีการละเมิดแนวทางปฏิบัติปกติของแคทดั๊มบ์ และก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าต่อเว็บไซต์ บริษัท หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้พร้อมจะรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว

การที่ผู้ใช้เข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลง และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 

10. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม