บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน CatDumb อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท วุ้นจุ่น มีเดีย จำกัด โดยรวมจะเรียกว่า “แคทดั๊มบ์”

การใช้งานแคทดั๊มบ หมายถึงว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แคทดั๊มบ์ เป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก โดยสมาชิกในที่นี้เรียกว่า “แก๊งแมวเหมียว” สามารถเขียนเนื้อหา หรืออัปโหลดสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ออกมาให้ผู้อ่านได้

ขณะที่ผู้อ่านเอง ก็สามารถเลือกอ่านตามเนื้อหาหรือ “ห้อง” ที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านได้

 

เงื่อนไขในการใช้งาน

1. การใช้งานแคทดั๊มบ์

การเข้ามาใช้แคทดั๊มบ์ จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของทางแคทดั๊มบ์เป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้แคทดั๊มบ์ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษ

 

2. การสร้างบัญชีและระงับใช้บัญชี

การสร้างบัญชีผู้ใช้ สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ของผู้ใช้ และหากทางแคทดั๊มบ์ตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลที่ผิดต่อหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ หรือมีการทำเนื้อหาที่ผิดต่อกฎ แนวทางปฏิบัติ หรือทีมงานแคทดั๊มบ์มองว่าเนื้อหานั้นเข้าข่ายการสแปม และไม่เหมาะสมกับเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์แคทดั๊มบ์ จะสามารถนำเนื้อหานั้นออก หรือระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

 

3. ประเภทของเนื้อหาที่เขียน

เนื้อหาที่เขียนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่เลือก และมีความถูกต้องเหมาะสม ไม่มีลักษณะของสแปม เนื้อหาที่อ่านไม่รู้เรื่อง หรือเนื้อหาที่ Copy-Paste และขัดต่อกฎของทีมงานแคทดั๊มบ์ข้ออื่นๆ

ทั้งนี้ทั้งทีมงานแคทดั๊มบ์ และเพื่อนสมาชิกแก๊งแมวเหมียว สามารถเลือกที่จะกดโหวตให้คะแนนแต่ละเนื้อหาได้ หากพบว่าเนื้อหาไม่ได้คุณภาพจะได้รับคะแนนโหวตติดลบ และบ่อยครั้งเข้าจะนำไปสู่การระงับบัญชีผู้ใช้ได้เช่นกัน

 

4. ข้อจำกัดในการเขียนเนื้อหา

หากเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง ผู้ใช้จะต้องระบุแหล่งที่มาบนโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการให้เครดิตเจ้าของงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

หากเนื้อหามีการเข้าข่ายทำให้เจ้าของงานได้รับความเสียหาย ทางแคทดั๊มบ์จะพิจารณานำเนื้อหานั้นออก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของผลงานนั้นๆ

 

5. ข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่เขียนขึ้นบนเว็บไซต์ หากเป็นงานเขียนของผู้ใช้ จะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้เอง ทางแคทดั๊มบ์จะเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถนำเนื้อหาไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือจำหน่ายในช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

แต่หากเนื้อหามีการละเมิดและทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้เองก็ยินยอมที่จะรับผิดชอบในจุดนั้นเช่นกัน

 

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเนื้อหาที่ผู้เขียนเผยแพร่ มีการละเมิดความเหมาะสมของเนื้อหาปกติที่เผยแพร่ผ่านทางแคทดั๊มบ์

การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

 

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้ยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือ การที่ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ การกระทำใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของผู้ใช้

 

8. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

9. ผู้ใช้จะต้องไม่ก่อความเสียหาย ให้กับทั้งตนเอง เพื่อนสมาชิก และแคทดั๊มบ์

หากการใช้งานมีการละเมิดแนวทางปฏิบัติปกติของแคทดั๊มบ์ และก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าต่อเว็บไซต์ บริษัท หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้พร้อมจะรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว

การที่ผู้ใช้เข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลง และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 

10. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Image
Photo or GIF
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Poll
Voting to make decisions or determine opinions