หนุ่มไทยพิสูจน์ ‘เกมช่วยลดน้ำหนักได้’ เล่นฟิตเนสบ็อกซิ่งและริงฟิต 7 เดือนลด 26 กิโล!

เกมมักจะตกเป็นจำเลยของสังคมในด้านไม่ดีอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจ … อ่านเพิ่มเติม หนุ่มไทยพิสูจน์ ‘เกมช่วยลดน้ำหนักได้’ เล่นฟิตเนสบ็อกซิ่งและริงฟิต 7 เดือนลด 26 กิโล!